Våra Värderingar

Arbetet hos Nordh Consulting är präglat av höga kvalitetsstandarder och en uppförandekod, som vi i alla avseende känner oss förpliktigad till att upprätthålla.

Grundlighet

Vi genomför alla uppdrag med hög rekryteringskompetens, branschkännedom och maximal kundfokus. Vi arbetar alltid med en överenskommen tidsplan.

Öppenhet, integritet och tillit

Vi arbetar med transparans i kommunikationen både mot kunderna och kandidaterna och vi gör en opartisk utvärdering baserad på relevant fakta. Vi behandlar all information med största möjliga diskretion och utesluter varje form av bedrägeri eller vilseledande fakta.

Lojalitet

Vi är och förblir alltid lojala, bevarar intressena för våra uppdragsgivare och kandidater.  Före godkännandet av avtalen är vi öppna om potentiella intressekonflikter för parterna.

Jämställdhet

Vi har en objektiv värdering av alla kunder och arbetar för jämställdhet i urvalsprocessen.