Bransch kunskap

Vi har en gedigen kunskap från egen erfarenhet i ledande specialist roller inom IT-områdena Big Data, Storage och Cloud.

Vi sätter stort fokus på att lära känna uppdragsgivande företag för att på så sätt kunna förstå deras behov och att presentera de mest passande och kvalificerade kandidaterna. Vi arbetar nära med våra klienter och är pålitliga rådgivare och ledsagare vid det viktiga beslutet.

Dessutom har vi kunskap och arbetar med rekrytering till roller även inom andra funktioner som tex företagsledning, marknadsföring, försäljning, kundservice, etc.