Nätverk

Den stora IT-världen är nära!

Varje försök efter en toppkraft förlänger ert speciella perspektiv. Nordh Executive Search arbetar över hela Europa med ett nätverk av personliga rådgivare inom IT-områdena moln och lagring. Fokus är England, Frankrike, BeNeLux-länderna, USA, Tyskland, Österrike och Schweiz. Många av våra partners förfogar också över mer än 25-årig erfarenhet i området chefsrekrytering. Över dessa nätverk känner vi till de ledande beslutsfattarna i Europa.

Fördelen för våra kunder: Ni får alltid och när som helst alla råd och tjänster av en och samma person. Executive Search när det är som bäst.