Effektiva Processer

Diskret, effektivt och snabbt hittar vi specialisterna och cheferna som passar ditt företag och på så sätt sparar vi tid och pengar för er. Vi hanterar förändringar på ett systematiskt sätt. 

Ett av våra effektiva hjälpmedel är vårt täta internationella chefsrekryteringsnätverk där  vi har snabb och direkt tillgång till toppkandidater i hela Europa.

Våra kunder drar nytta av vår kompetensbedömning redan från början och genom vår höga träffsäkerhet är vårt arbete direkt mätbart.

100 % av våra kunder ger oss fler uppdrag efter det första på grund av det värde som vi skapar för kunden.

Chefsrekrytering följer ett strukturerat tillvägagångssätt och vi använder oss av  beprövade byggstenar, databasstödda processer och individuella verktyg.

Processen följer en systematisk förutbestämd tidsplan:

  1. Genomgång av kravprofil
  2. Sökprocess och intervjuer
  3. Lista med förslag på kandidater
  4. Kortprofil och konfidentiella rapporter
  5. Intervjuer
  6. Referenskontroll
  7. Slutligt urval
  8. Kontraktutformning och anställning