Urval

Vi råder alltid våra kunder oberoende och långsiktigt och urvalet baseras på utbildning, yrkemässig kvalifikation och personliga egenskaper.  

Vi är en etablerad medlem i TRA (Trusted Recruiter Association) och vi garanterar professionella tjänster tack vare moderna verktyg och integrerade processer.

Vårt motto är att ett företags största framgångsfaktor är kompetenta och målinriktade människor som passar in i företagetskulturen. .

Om ni vill veta vilka positioner som IT-branschen har tillsatt under de senaste åren kan ni prata med Jan Nordh: jn@nordh.de