Nordh Executive Search

Vi är länken mellan företaget och den arbetssökande.

Nordh Executive Search är ett bemanningsföretag med expertis inom specialist- och chefsroller inom IT (Storage, infrastruktur och Cloud) . ”- Vår operativa erfarenhet inom området kombinerat med ett stort kontaktnät har gett oss en djup kunskap om en dynamiskt växande bransch”. Företaget grundades 2007, är oberoende och drivs av ägaren Jan Nordh. Företaget är baserat i München och arbetar med marknaderna i  Tyskland, Österrike, Schweiz samt den nordiska marknaden.

    • Ni kan lita på vårt engagemang. Under de sista åren har vi framgångsrikt lyckats tillsätta 150 chefspositioner med mycket goda lönekompensationer.
    • Vi motiveras av att ”Vår framgång mäts av er framgång”.

Välkommen till Nordh Executive Search.

Jan Nordh

Grundare och VD för Nordh Executive Search

Viktiga hörnstenar i Jan Nordhs arbete är tillit, professionalism och diskretion. Hans arbete är målfokuserat på att genera nytta både för det uppdragsgivande företaget och den sökande kandidaten.

Jan Nordh har över 25 års kunskap och erfarenhet från ledarroller på amerikanska IT-företag, därav 18 år hos Storage leverantörer. Under sin karriär har han arbetat för Cisco Systems, Brocade Communications, Veritas Software, Legato Software, EqualLogic och Decru. Efter stationeringar i USA och Sverige har han även arbetat med att starta upp ett antal dotterbolag från Silicon Valley i Tyskland.

Jan Nordh känner till IT-marknaden och vet mycket om kraven på Storage- och infrastruktursleverantörerna. Också och framför allt med hänsyn till specialister och chefer.

Utvald i Tyskland som headhunter år 2016 med 6 stjärnor!