Avtryck

* Alla uttalanden citerade av Jan Nordh, såvida inte andra källor anges.

Ansvarig för www.nordh.de:

nordh verkställande sökning
Ägare: Jan Nordh
Allacher Straße 217a
D-80997 München

Telefon: 089 – 28700760
E-post: jn@nordh.de

Verkställande direktör bemyndigad att företräda: Jan Nordh
Identifieringsnummer för försäljningsskatt enligt §27 a
Försäljningsskattelag: DE 255860714

Upphovsrätten för publicerade bilder / objekt skapade av Nordh Executive Search förblir enbart med Nordh Executive Search. Reproduktion eller användning av sådana bilder, foton, grafik, mediefiler och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtna utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nordh Executive Search. Kopiering, vidarebefordran eller reproduktion (inklusive utskrift på papper) av hela webbplatsen eller delar av denna webbplats är endast tillåtet för personlig visning. Alla texter är upphovsrättsskyddade av Nordh Executive Search.

Vi tackar företagen “Klepper Markenberatung” och “Büro Botz – Konzept & Text” för deras intensiva stöd och professionella samarbete. Ansvarig för CI-konsultation och -utveckling: Klepper varumärkekonsultation, texter: Robert Botz, foton: Thomas Nechleba.

Alla texter utvecklades exklusivt av Robert Botz för Nordh Executive Search och registreras hos advokaten när de publiceras. Användningen av vår webbplats är vanligtvis möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på vår webbplats görs detta alltid på frivillig basis så långt som möjligt. Denna information kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från åtkomst från tredje part. Hänvisningar och länkar till externa webbplatser Med domen av den 12 maj 1998 beslutade den regionala domstolen i Hamburg att genom att tillhandahålla en länk kan innehållet på den länkade webbplatsen ändras. är ansvarig för. Enligt tingsrätten kan detta endast förhindras genom att uttryckligen distansera dig från detta innehåll. Nordh Executive Search betonar att det inte har något inflytande på designen och / eller innehållet på de länkade sidorna. Denna förklaring gäller alla länkar på vår webbplats. Operatörerna för de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll. För tydlighetens skull finns det ingen uttrycklig åtskillnad mellan den kvinnliga och den manliga formen i texten. Båda är alltid menade. Vi invänder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för den juridiska meddelandepligten av tredje parter för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklaminformation skickas, till exempel skräppostmeddelanden.

Cookies och Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje parter behandlar denna information på Googles vägnar. Under inga omständigheter kommer Google att länka din IP-adress till andra Google-data. Du kan förhindra installation av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

Med tanke på kravet på att anonymisera IP-adresserna när vi använder analysverktyg vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”gat._anonymizeIp ();” och därför behandlas IP-adresser endast i förkortad form så att de kan kopplas direkt till en person att utesluta eller säkerställa en anonym samling av IP-adresser (= IP-maskering).

Kontakta mig

 

nordh Executive Search

Allacher Straße 217a
D-80997 München

jan@nordh.de

+49-89-28700760

+49-171-9909550

 

10 + 2 =